Ostrzeszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1eBS wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1eBS wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Cieśla

 Cukiernik

 Dekarz

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Fotograf

 Fryzjer

 Kamieniarz

 Kelner

 Kierowca mechanik

 Kominiarz

 Krawiec

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik motocyklowy

 Mechatronik

 Monter konstrukcji budowlanych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Murarz-tynkarz

 Ogrodnik

 Piekarz

 Przetwórca mięsa

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

 Wielozawodowa

Opis

Klasa wielozawodowa

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Linki

Szkoła wielozawodowa Cz.1
Szkoła wielozawodowa Cz.2
Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne ma miejsce w szkole, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w różnych firmach i przedsiębiorstwach w zależności od miejsca praktyk.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Klasa wielozawodowa to grupa skupiająca uczniów różnych zawodów, mających nauczanie praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, w firmach, w zakładach rzemieślniczych, w sklepach itp.
Uczeń klasy wielozawodowej w trakcie kształcenia odbywa także kilkutygodniowe kursy, obejmujące przedmioty teoretyczne zawodowe, potrzebne do przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego lub czeladniczego.
Przedmioty ogólne realizowane są w szkole.


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!