Ostrzeszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1bBS operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 1bBS operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • technika
 • geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Operator obrabiarek skrawających

Opis

Operator obrabiarek skrawających

Szkoła podpisała porozumienia z AGROMET, FUMO i MAYR w celu realizacji praktyk uczniowskich i pomocy w realizacji programu nauczania. Uczeń podpisuje umowę z pracodawcą, u którego pracuje jako pracownik młodociany. Jeżeli w wyniku naboru liczba uczniów na tym kierunku będzie umożliwiała utworzenie grupy to istnieje możliwość realizacji wszystkich zajęć, także zawodowych w Ostrzeszowie bez konieczności wyjazdów uczniów na kursy. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły, zapewniają dobre przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

Czym się zajmuje operator obrabiarek skrawających?
Do podstawowych zadań zawodowych operatora obrabiarek skrawających należy:

 • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowanie narzędzi do pracy),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,
 • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,
 • programowanie obrabiarek,
 • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Istotne wymagania i umiejętności

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterownych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Zdobywane kwalifikacje

MEC.05. użytkowanie obrabiarek skrawających


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!