Ostrzeszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1aBS mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1aBS mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne ma miejsce w szkole, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych lub różnych firmach i przedsiębiorstwach.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie działają Warsztaty Szkolne mechaniki pojazdów samochodowych ze Stacją Kontroli Pojazdów wyposażoną w nowoczesną linię diagnostyczną HEKA.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie przedmioty teoretyczne w tym zawodzie prowadzone są w szkole bez konieczności wyjazdów na kursy przygotowujące do zawodu.


Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu jednej kwalifikacji (w przypadku kierunku mechanik pojazdów samochodowych jest to kwalifikacja: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych) absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika mogą kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Czym się zajmuje?

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych,

Istotne wymagania i umiejętności

Absolwent po ukończeniu szkoły może m.in: pracować w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części oraz pojazdów samochodowych. Będzie przygotowany do prowadzenia własnego warsztatu a po ukończeniu dodatkowego kursu, będzie mógł zyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

W przyszłości wysoce prawdopodobne jest otwarcie w naszej szkole Branżowej Szkoły II stopnia, w której absolwenci zawodu mechanik pojazdów samochodowych, będą mogli kontynuować naukę, zdobywając wykształcenie średnie z możliwością zdania matury i uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych po zdobyciu kwalifikacji MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Zdobywane kwalifikacje

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
Ponadto uczeń ramach kształcenia może bezpłatnie uczestniczyć w kursie prawa jazdy kategorii B, a także brać udział w praktykach zagranicznych.


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!

Linki