Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TR technik rolnik
Nazwa oddziału

 1TR technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

biologia

Opis

TECHNIK ROLNIK

Dzisiejszy rolnik prowadzi własne gospodarstwo z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ekologicznych metod produkcji oraz według zasad rachunku ekonomicznego. Jest wykształcony, przedsiębiorczy i kreatywny.

Prestiż zawodu technik rolnik wzrósł wraz z postępem technicznym, biologicznym jak również z innowacyjnymi technologiami produkcji.

Ucząc się tego zawodu:

Pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności rolniczej.

Poznasz nowoczesne technologie produkcji.

Zdobędziesz prawo jazdy kat. T i B.

Nauczysz się korzystania ze środków Unii Europejskiej.

Poznasz nowe maszyny i urządzenia wykorzystywane w rolnictwie.

Dowiesz się o zasadach planowania, organizowania, zarządzania w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym.

Odbędziesz praktyki w nowoczesnych gospodarstwach w kraju i za granicą.

Odkryjesz nowe możliwości i poszerzysz horyzonty.

Absolwent naszej szkoły z tytułem zawodowym- technik rolnik może:

kontynuować naukę na studiach wyższych

samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne

podejmować prace w instytucjach rolniczych oraz rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą


http://zs2.ostrzeszow.pl/dokumenty/gimnazjalista/kierunki/Trolnik.pdf


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!