Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TS technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1TS technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • drugi język obcy nowożytny ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Opis

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji nowoczesnych samochodów wyposażonych w systemy elektroniczne i nowe technologie. Zaletą kierunku jest dostosowanie treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Szkoła posiada nowoczesną linię diagnostyczną HEKA, umożliwiającą badanie samochodów z napędem 4x4 i bardzo dobre wyposażone warsztaty mechaniki pojazdowej. Współpracujemy ze szkołą w Holicach, umożliwiając uczniom praktyki zawodowe w Republice Czeskiej.

Czym się zajmuje?

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą profilu są treści nauczania dostosowane do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych jest specjalistą z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej. Zna zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Istotne wymagania i umiejętności

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy m.in. w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Zdobywane kwalifikacje

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Linki

Ponad to uczeń w ramach kształcenia może bezpłatnie uczestniczyć w kursie prawa jazdy kategorii B, a także brać udział w praktykach zagranicznych.


https://youtu.be/D6bCJgfJATA


https://youtu.be/DRKVVxAoh-0


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!