Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TM technik mechatronik z OZE
Nazwa oddziału

 1TM technik mechatronik z OZE

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny ,  technika

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Opis

TECHNIKUM MECHATRONICZNE

Czym jest mechatronika?

Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą mechanikę precyzyjną, elektronikę, informatykę oraz inne techniczne i nietechniczne obszary w jedną, zintegrowaną całość. Obejmuje zatem dyscypliny, które warunkują wysokie kompetencje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, obrabiarki sterowane numerycznie, aparatura medyczna, informatyka, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego.

W tym zawodzie zdobędziesz umiejętności ...

Absolwentów mechatroniki cechuje bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas nauki rozwijają oni umiejętności systemowego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego też przeszli mechatronicy są szczególnie poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie Technik Mechatronik absolwent nabiera umiejętności:

  programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

  programowania i obsługi sterowników PLC,

  obsługi programów komputerowych do projektowania przestrzennego typu: CAD, CAM,

  tworzenia układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych,

  obsługi oraz programowania robotów i układów manipulacyjnych.

  http://zs2.ostrzeszow.pl/dokumenty/gimnazjalista/kierunki/tmechatronik.pdf


  Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

  ZAPRASZAMY!