Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TL technik logistyk
Nazwa oddziału

 1TL technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

Opis

TECHNIK LOGISTYK

TWÓJ ZAWÓD-TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

Co to jest logistyka?

Logistyka to zarządzanie przepływem surowców, materiałów i produktów. Działalność ta odbywa się w oparciu o znajomość potrzeb rynku i odpowiednio zorganizowany przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Kim jest logistyk?

Logistyk organizuje proces przepływu surowców i materiałów od źródeł ich powstawania, aż do końcowego odbiorcy. Zarządza tym procesem i ciągle usprawnia tak, aby odbiorca otrzymał niezbędny produkt szybko, we właściwym momencie i po możliwie najniższych kosztach.

Czy wiesz, że...?

Analizy rynku pracy na przestrzeni kilku ostatnich lat dowodzą, że logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów w Polsce. Ze względu na zakres obowiązków i rosnące znaczenie logistyka w każdym przedsiębiorstwie jest to także coraz lepiej płatny zawód! Logistyk to zawód z przyszłością, a szeroka znajomość zagadnień opanowanych w szkole, pozwala podejmować zatrudnienie w większości dziedzin gospodarki.

Co dalej?

Kończąc nasze technikum zdobywasz tytuł technika logistyka, maturę, możliwość dalszego kształcenia się, zdobycia dobrze płatnej pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej!


http://zs2.ostrzeszow.pl/dokumenty/gimnazjalista/kierunki/tlogistyk.pdf


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!