Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TP technik programista
Nazwa oddziału

 1TP technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  technika
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, których nie przerażają przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja, dająca m.in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (np. inteligentne domy itp.).

Czym się zajmuje?

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych (SQL),
 • programowania aplikacji internetowych (HTML, CSS, PHP, JavaScript),
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych (C++),
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych,
 • tworzenia aplikacji mobilnych (Cordova, Framework7, JavaScript),
 • projektowania obiektowego aplikacji.

Istotne wymagania i umiejętności

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Od technika programisty wymaga się kreatywności, zdolności logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów a także umiejętności pracy w zespole. Programista posługuje się znajomością języków programowania, konstruowania algorytmów, wykorzystuje zdolności logicznego myślenia do tworzenia dużych projektów i startupów. Kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe, aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania.

Zdobywane kwalifikacje

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!