Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TE technik elektryk z OZE
Nazwa oddziału

 1TE technik elektryk z OZE

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny ,  technika

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Technik elektryk

z elementami zagadnień Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.

Czym się zajmuje?

Absolwent technikum z tytułem technik elektryk, dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • diagnozowania i naprawy instalacji, wykonywania przeglądów technicznych i ich konserwacji,
 • projektowania sieci elektrycznych,
 • konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych,
 • planowania zakresu i harmonogramowania prac remontowych,
 • remontu silników elektrycznych,
 • naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • kładzenia kabli, instalacji oświetlenia i ogrzewania,
 • naprawy uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Istotne wymagania i umiejętności

Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się technologią komputerową.

Zdobywane kwalifikacje

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Linki

Elektryk część 2
Elektryk część 3
Elektryk część 4


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!