Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TAK technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 1TAK technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technikum ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU to kierunek interdyscyplinarny. Oznacza to, że program nauczania zawodu został opracowany na podstawie nauk: przyrodniczych, artystycznych, technicznych i historii architektury.


Wciągu 4-letniego okresu nauki uczeń zdobywa wiedzę z zakresu: planowania przestrzennego, technik geodezyjnych, rysunku technicznego, rysunku artystycznego  i zasad kompozycji przestrzeni, uprawy roślin ozdobnych i wykorzystywanego w tym celu sprzętu, poznaje historyczne założenia ogrodowe oraz najnowsze i najlepsze projekty urządzenia przestrzeni w Polsce i na świecie.


Uczeń po ukończeniu technikum potrafi przygotować projekt koncepcyjny: ogrodu przydomowego, przestrzeni publicznej, ogrodu tematycznego. Potrafi wykonać do swojego projektu kosztorys wykonawczy. Zna procedury administracyjne i potrafi sporządzić ofertę przetargową na projekt lub wykonanie terenu zieleni. Potrafi przenieść elementy projektu w terenie. Potrafi pielęgnować tereny zieleni, interpretować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium w zakresie terenów zieleni, a także przygotować wniosek do urzędu o zezwolenie na usunięcie zadrzewienia.


http://zs2.ostrzeszow.pl/dokumenty/gimnazjalista/kierunki/TArchitektura%20Krajobrazu.pdf


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!