Ostrzeszów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1b profil turystyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1b profil turystyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

biologia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

biologia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Profil turystyczno-przyrodniczy

Profil turystyczno – przyrodniczy oferuje rozszerzony program nauczania geografii oraz dwóch dowolnie wybranych przez ucznia przedmiotów:  biologii, matematyki lub języka obcego (angielski lub niemiecki). Ponadto, dla zainteresowanych prowadzone będą zajęcia dodatkowe lub kółka zainteresowań z chemii, matematyki i fizyki.

Dla uczniów tego profilu przewidzieliśmy przedmioty dodatkowe takie jak:

  • Język hiszpański (realizowany od podstaw)
  • Zdrowie i środowisko, czyli człowiek eko-świadomy (daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zachowań proekologicznych oraz turystyki rekreacyjnej (dietetyka, ratownictwo medyczne, warsztaty ekologiczno- turystyczne, fotografowanie przyrody, gry terenowe, gry miejskie i marsze na orientację).
Kierunek ten to doskonały wybór dla uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych i ekonomicznych. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na renomowanych wyższych uczelniach, uniwersytetach i uczelniach medycznych. Nauki ścisłe są bardzo popularne, więc warto wybrać klasę przygotowującą do studiów w tym kierunku. Uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w projektach i olimpiadach.

Jeśli lubisz poznawać świat, interesujesz się geografią, nie przeraża Cię biologia, to klasa ta została stworzona właśnie dla Ciebie! Dzięki geografii dotrzesz w każdy zakątek świata, nie ruszając się z miejsca. Świetna znajomość języka obcego ułatwi Tobie poruszanie się w świecie. Biologia wytłumaczy Tobie złożone procesy przyrody. Ta klasa to odkrywanie nowych horyzontów wiedzy i doświadczenia.

Jakie kwalifikacje zdobędziesz?

Po ukończeniu kierunku turystyczno – przyrodniczego możesz studiować: geografię, turystykę, ekonomię,biologię, biotechnologię, medycynę, ochronę środowiska, analitykę medyczną, farmację, stomatologię, rehabilitację, ratownictwo medyczne, psychologię, weterynarię, chemię, geologię, kosmetologię, rolnictwo, naukę o żywności, geodezję, gospodarkę regionalną, fizykoterapie, wychowanie fizyczne, inżynierię środowiska.

Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!