Ostrzeszów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Adres
Zamkowa 21, 63-500 Ostrzeszów
Telefon
627320710
Fax
627320710
Strona www
Dyrektor
Michał Błoch
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Budynek I LO w Ostrzeszowie
Opis
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie to szkoła ze stuletnią tradycją. Gwarancją jakości nauczania jest przyznawana co roku w rankingu szkół (kategorii liceów) Srebrna Tarcza. O wyjątkowości szkoły świadczy zatem wysoki poziom nauczania, który zapewniają doświadczeni i życzliwi uczniom nauczyciele.  

Szkołę wyróżnia miła, można by rzec, familiarna atmosfera. Tworzą ją wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej, którzy chętnie ze sobą współpracują. Efektem tejże współpracy są liczne projekty, interesujące przedsięwzięcia oraz sukcesy naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz zawodach sportowych. Młodzież może tu liczyć na opiekę mentorów, wychowawców, którzy determinacją i troską inspirują swych podopiecznych, a także pomagają im rozwijać zainteresowania. 

Dla nas liczy się każdy uczeń. Nie pozostawiamy go bez wsparcia. Zawsze może on liczyć na pomoc szkolnych psychologów i pedagogów, a także rówieśników, którzy w bieżącym roku szkolnym, w tym jakże trudnym czasie po pandemii i w obliczu wielu zagrożeń, stworzyli również sami swoją grupę wsparcia. Działa ona pod fachowym okiem specjalistów. 
Oferta
Historia

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

Szkoła powstała już w 1920 roku i początkowo mieściło się tu Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne.  Mury tego gmachu pamiętają lata okupacji hitlerowskiej. W budynku naszej szkoły mieścił się wtedy obóz jeniecki. Krótko przebywał w nim ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Zginęli tutaj więźniowie różnych narodowości, a przede wszystkim Norwegowie. Historię naszej szkoły tworzyła wspaniała kadra nauczycieli, między innymi Stanisław Czernik – dyrektor gimnazjum i poeta oraz twórca nurtu autentyzmu w literaturze. Wśród absolwentów jest wielu wybitnych ludzi, przedstawicieli różnych profesji: pracowników naukowych, dziennikarzy, artystów, lekarzy, przedsiębiorców i nauczycieli.

1 kwietnia 1920 roku – rozpoczęcie działalności Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego  pod kierownictwem Wandy Brodzkiej

1932-1939 – przejęcie szkoły przez Towarzystwo Salezjańskie i utworzenie Gimnazjum Salezjańskiego 

1939-1945 – utworzenie na terenie naszej szkoły  przez hitlerowców obozu jenieckiego, w którym więzieni byli przede wszystkim obcokrajowcy, w tym ogromna liczba Norwegów; przebywał tu krótko ojciec Maksymilian Maria Kolbe, a także Emil Stoltenberg – dziad premiera Norwegii

1945 – wznowienie działalności Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego

Wrzesień 1948 – powstanie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego 

21 czerwca 1954 – likwidacja Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego 

1 września 1959 – przekształcenie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego na Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie 

30 listopada 1976 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 

14 października 1978 – oddanie do użytku sali gimnastycznej 

11 listopada 1978 – dokonanie aktu nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie z okazji obchodów XXX-lecia LO przez wicekuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu pana K. Adamskiego 

25 Luty 1980 - przedstawiciele rady pedagogicznej na zebraniu obwodowym "WSS Społem" 

10 listopada 1986 – wręczenie szkole sztandaru 

17 listopada 1989 - spotkanie z byłymi jeńcami więzionymi w budynku liceum

2000 – powołanie Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie, które wznowiło 10 listopada 1986 – wręczenie szkole sztandaru swą działalność w kwietniu 2010 roku, a którego zasadniczym celem jest utrzymywanie więzi koleżeńskich i kontaktów ze szkołą, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju szkoły, na przykład zbieranie środków finansowych na stworzenie nowej pracowni fizyko-chemicznej

22 i 23 września 2000 – obchody z okazji Jubileuszu 80-lecia szkoły

Rok szkolny 2002/2003 – rozpoczęcie nauki w naszej szkole pierwszego rocznika 3-letniej szkoły ponadgimnazjalnej, który w roku 2005 zdał pierwszą w historii szkoły Nową Maturę ( efekt Reformy Oświaty)

2005 – ustanowienie ojca Maksymiliana Maria Kolbe duchowym patronem naszej szkoły (wspomniany wcześniej duchowny został internowany wraz z 33 braćmi zakonnymi z Niepokalanowa i przebywał w gmachu przy ulicy Zamkowej  w dniach 09.11.1939-08.12.1939 )

2006 – powstanie strony internetowej szkoły

30 czerwca 2007 – wizyta w naszej szkole premiera Norwegii Jensa Stoltenberga  (wnuka wspomnianego już więźnia obozu jenieckiego na terenie naszej szkoły w okresie okupacji hitlerowskiej – Emila Stoltenberga)

5 października 2007 – powstanie filmu o I LO w Ostrzeszowie „Szkoła na szóstkę” i wyemitowanie go w TVP 3

12 czerwca 2010 – ostatnie pożegnanie pana mgr. Zenona Krysiaka – byłego dyrektora naszej szkoły w latach 1971-1991

24 i 25 września 2010 – obchody Jubileuszu 90-lecia szkoły

Rok szkolny 2019/2020 – rozpoczęcie nauki w naszej szkole pierwszego rocznika 4-letniej szkoły ponadpodstawowej ( efekt Reformy Oświaty)

8 i 9 października 2021 – obchody Jubileuszu 100-lecia szkoły

Kontakty zagraniczne

W ramach projektu europejskiego Erasmus + szkoła aktywnie współpracuje z partnerami z zagranicy ze szkół z Belgii, Grecji, Łotwy, Macedonii Północnej, Słowenii, Turcji i Włoch.

Zajęcia pozalekcyjne

Koła przedmiotowe (poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych)

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

Zajęcia poszerzające zainteresowania (teatr, chór, dziennikarstwo)

Zajęcia sportowe

Wolontariat

Drzwi otwarte
ZAPRASZAMY
absolwentów szkół podstawowych
na DRZWI OTWARTE
28 marca (wtorek)

godz. 8:00 – 14:00 (szkoły - grupy zorganizowane)
godz. 14:00 – 17:00 (indywidualnie z rodzicami)

W programie:
- zapoznanie z ofertą edukacyjną
- prezentacja kierunków kształcenia
- zwiedzanie szkoły