Ostrzeszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrzeszowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Zamkowa 21, 63-500 Ostrzeszów
politechniczna
medyczna
humanistyczna
turystyczna
przyrodnicza
II Liceum Ogólnokształcące Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów
1a profil ogólny
1b profil turystyczno-przyrodniczy
Technikum Nr 1 Generała Sikorskiego 9, 63-500 Ostrzeszów
Technik Ekonomista
Technik Rachunkowości
Technik Technologii Drewna (z projektowaniem AutoCad i obsługą CNC).
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (z umiejętnościami barmana i dietetyka).
Technik Reklamy (z projkektowaniem i drukiem 3D).
Technik Budownictwa (z projektowaniem AutoCad i umiejętnościami pomocnika montera rusztowań).
Technik Organizacji Turystyki (w połączeniu z klasą sportową).
Technik Usług Fryzjerskich (z elementami kosmetologii).
Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (z elementami fotografii i edycji obrazu).
Technikum Nr 2 Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów
1TAK technik architektury krajobrazu
1TE technik elektryk z OZE
1TP technik programista
1TI technik informatyk
1TL technik logistyk
1TM technik mechatronik z OZE
1TS technik pojazdów samochodowych
1TR technik rolnik
1TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 gen. Władysława Sikorskiego 9, 63-500, Ostrzeszów
Stolarz
Fryzjer
Sprzedawca
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Tapicer
Kucharz
Wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Krańcowa 7, 63-500, Ostrzeszów
1aBS mechanik pojazdów samochodowych
1bBS operator obrabiarek skrawających
1cBS magazynier-logistyk
1dBS elektryk
1eBS wielozawodowa