Powiat Ostródzki
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie
Zespół szkół
Adres
Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda
Telefon
896467227, 896467226
Fax
896467226
E-mail
Strona www
Dyrektor
Paweł Muszyński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Pracownia hotelarska - recepcja
 • Pracownia sieci komputerowych
 • Pracownia mechatroniki
 • Pracownia diagnostyki pojazdów
 • Pracownia motocyklowa
 • Pracownia organizacji reklamy
 • Pracownia biznesowa
 • Pracownia energetyki
 • Pracownia systemów energii odnawialnej
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia geodezji
 • Ogród dydaktyczny
 • Jazda konna - agrobiznes
 • Plac manewrowy - nauka jazdy
 • Symulator jazdy
 • Ogród dydaktyczny
 • Mechanizacja rolnitwa - agrotronika
 • Pracownia CNC
 • Pracownia komunikacji w języku obcym
 • Pracownia hydrauliki
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Centrum Nowych Technologii
 • Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Pracownia programowania sterowników PLC
 • Pracownia architektury krajobrazu
 • Pracownia metrologii
 • Pracownia silników
 • Pracownia obróbki recznej i mechanicznej
 • Ciągniki z projektu "Akademia agrobiznesu"
 • Ciągniki rolnicze
Opis
Oferta
w przygotowaniu
Historia

       

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie to szkoła, która istnieje od 1965 roku, blisko 60 lat. W ciągu tak długiej historii zmieniała się wielokrotnie, by dostosować się do potrzeb uczniów, pracodawców, rodziców i nauczycieli.

Na początku uczyli się w niej uczniowie, którzy chcieli ukończyć Zasadniczą Szkołę Rolniczą, później Technikum Rolnicze, a dziś uczą się tu uczniowie, którzy mają możliwość ukończenia różnych typów szkoły branżowej oraz techników. Oferta edukacyjna jest stale zmieniana, poszerzana.

Zmienia się także sam budynek, podlegając ciągłym przeobrażeniom. Ta intensywna modernizacja jest możliwa dzięki m.in. środkom pozyskany z projektów unijnych. W ostatnich latach powstało Centrum Nowych Technologii.

Oczywiście, tym wszystkim zmianom towarzyszą zmiany kadry pracującej w Zespole Szkół Rolniczych. Na czele kilkudziesięcioosobowego zespołu stoi dziś Dyrektor Paweł Muszyński. Kadra zaś stanowi połączenie starszych i młodszych adeptów nauczycielskiej sztuki. Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Starostwa Ostródziego.

Drzwi otwarte
Koła zainteresowań

Koło mechatroniczne

Koło florystyczne

Sekcje sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy

Kontakty zagraniczne

Grecja 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +

,,Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy’’

Staże-praktyki dla uczniów w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik hotelarstwa.Projekt zakłada realizację staży-praktyk zawodowych w Grecji .Celem projektu jest:
- rozwój interpersonalny i zawodowy ucznia,
- poszerzenie kompetencji międzykulturowych i wiedzy zawodowej,
- rozwijanie umiejętności językowych,
- promowanie poczucia aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie europejskim, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży,
- poznanie standardów europejskich obowiązujących w różnych przedsiębiorstwach we Grecji
- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy,
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.

Partnerem zagranicznym – Organizacją Przyjmującą jest Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services,   Konstantinou Karamanli 126, Platamonas Pierias,  60065 Grecja
Współpraca z pracodawcami

Centrum Dobrego Smaku S.C.

Dario Bowling S.C.

Willa Port Sp. z o.o.

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Oddział Warmińsko - Mazurski, DOM POLONII

Hotel Anders  Stare Jabłonki

Animex Foods  Sp. z o.o., Oddział w Morlinach

„Ostróda Yacht” Sp. z o.o.

„Model Art” Sp. z o.o.

OSI, Food Solutions Poland Sp. z o.o .

Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o.

PTO Lipnicki Sp. z o.o., Sp.K

Wagon Service Ostróda Spółka z o.o.

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.

PERKOZ Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne w Lichtajnach

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny "BAŁCYNY" Spółka z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie,

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Hotel Radisson Blu Resort Ostróda Mazury Lakes

STALZŁOM Sp. z o.o,.  Sajmino Family House

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Osiągnięcia

UDZIAŁ W KONKURSACH


- I miejsce  w Konkursie Gastronomicznym „Gotuj lokalnie”,
III miejsce chłopców w mistrzostwach województwa LZS wieloboje lekkoatlety, II miejsce dziewcząt w mistrzostwach województwa w sztafetowych biegach przełajowych LZS, I miejsce indywidualnie, drużynowo II miejsce w mistrzostwach województwa LZS w tenisie stołowy

- III  miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie

- laureaci lokalnego konkursu ogłoszonego przez W-M KO  o tematyce zawód z pasją

- III miejsce w konkursie informatycznym „ ZSL Infor”

- II ogólnopolski konkurs wiedzy o Energetyce Odnawialnej

- II miejsce w Konkursie Prac Praktycznych Uczniów Szkół Średnich organizowanym w porozumieniu z W-M Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie i W-M. Kuratorium Oświaty pod patronatem UWM w Olsztynie

- I miejsce w powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym

- I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 

- I miejsce w Konkursie Piosenki Religijnej „ Sursum Corda” CUP Ostróda

- II miejsce w Miejskich eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej Zamek Ostróda

- II miejsce w Powiatowych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej SP Dąbrówno

- Nagrody i wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Literackim –Podsumowanie XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny


Dojazd
https://www.google.com/maps/place/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Rolniczych+im.+W.+Witosa/@53.688052,19.969823,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb5d66e9bd32dd60b!8m2!3d53.6880148!4d19.9697495?hl=pl
Zakres wiekowy
14-20
Współpraca z uczelniami wyższymi

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Wydział Nauk TechnicznychUniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych