Powiat Mrągowski
Technikum
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie (Technikum nr 1) - 1e5 - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1e5 - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Wychowawca: Katarzyna Krawczyk

Rok rozpoczęcia 2022, rok zakończenia 2027

Język zawodowy angielski

Innowacja programowa "Od logistyka do spedytora"