Powiat Leżajski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - Kucharz
Nazwa oddziału

 Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Kucharz

Opis

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem potraw, dań, przekąsek, ciast, deserów oraz napojów. Przygotowuje potrawy pochodzące z różnych stron świata oraz dostosowuje je do indywidualnych wymagań klientów. Posiada umiejętność porcjowania, dekorowania
i wydawania potraw. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają sporządzanie potraw różnymi technikami kulinarnymi. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie żywności, dbanie o należytą konserwację urządzeń i drobnego sprzętu gastronomicznego. Sprawuje nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie
z wymogami sanitarnymi oraz przepisami BHP. Do obowiązków kucharza należy również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz potrafi: 

– sporządzać potrawy i napoje,

– projektować, układać potrawy na talerzach, półmiskach oraz dekorować wyroby kulinarne,

– dobierać zastawę stołową do potraw,
– przechowywać żywność zgodnie z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo zdrowotne,
– przestrzegać procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego,

– obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne.

Kucharz może znaleźć zatrudnienie:

– w zakładach gastronomicznych: restauracjach, jadłodajniach, barach, pizzeriach, stołówkach (szkolnych, przedszkolnych, pracowniczych), firmach cateringowych,

– w przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne,

– może  również prowadzić własną działalność gospodarczą.