Powiat Leżajski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - Sprzedawca
Nazwa oddziału

 Sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Sprzedawca

Opis

Sprzedawca zajmuje się przyjmowaniem dostaw,  przygotowywaniem towarów do sprzedaży wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.  Posiada wiedzę z zakresu  towaroznawstwa, promocji i organizacji sprzedaży  towarów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • Prowadzenie sprzedaży

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca:

umie organizować zaopatrzenie, przyjmować dostawy towarów oraz dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej towarów,

– potrafi przygotować towar do sprzedaży i dokonać jego ekspozycji,

– umie pozyskać i obsłużyć klientów oraz dokonać realizacji transakcji kupna i sprzedaży, stosując różne formy i techniki sprzedaży,

– umie obliczać ceny, marże, podatek VAT, dokonywać  inkasa należności,

– potrafi obsługiwać  kasę fiskalną, wagi elektroniczne, urządzenia do znakowania towarów oraz program magazynowo – sprzedażowy,

– umie rozliczyć i zabezpieczyć utarg,

– potrafi dokonywać spisu z natury i obliczać różnice inwentaryzacyjne,

– umie stosować różne formy promocji towarów,

– potrafi przyjmować i rozpatrywać reklamacje, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Sprzedawca może znaleźć zatrudnienie:

– jako sprzedawca, kasjer, magazynier, kierownik sklepu,

– w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),

– w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).