Powiat Leżajski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych  zajmuje się obsługą , naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

– wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,

–  kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych,

– potrafi obsługiwać urządzenia diagnostyczne i pracować na stanowiskach obsługowo – naprawczych,

– w ramach programu nauczania, uczeń zostaje przygotowany do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.
Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:
– w warsztatach samochodowych,
– na stacjach paliw,
– w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
– w autoryzowanych stacjach obsługi,

– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

– w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

– w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.