Powiat Leżajski
Technikum
Technikum Nr 1 - Technik mechanik (spec. obrabiarki sterowane numerycznie)
Nazwa oddziału

 Technik mechanik (spec. obrabiarki sterowane numerycznie)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Technik mechanik o specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i konwencjonalnych do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie:

 • obsługuje obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas,
 • obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
 • posiada umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM i CNC takiego jak m.in.: AutoCAD, Inventor, Solid Edge, EdgeCAM i MTS,
 • potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych,
 • obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących i nieniszczących materiałów,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • potrafi pracować w zespole.

Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie może znaleźć zatrudnienie:

 • w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
 • w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
 • w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali.