Powiat Leżajski
Technikum
Technikum Nr 1 - Technik elektronik
Nazwa oddziału

 Technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Posiada też wiedzę na temat oprogramowania sprzętu elektronicznego. Do zadań technika elektronika należy m.in.: serwis urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych oraz zajmowanie się instalacjami wchodzącymi w skład inteligentnego domu – takimi jak: domofony, alarmy, automatyka bram.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
  • Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik:

– montuje układy elektroniczne i elektryczne,

– naprawia układy elektroniczne i elektryczne,

– uruchamia układy i urządzenia elektroniczne i elektryczne,

– instaluje urządzenia elektroniczne i elektryczne,

– programuje urządzenia elektroniczne,

– pracuje ze światłowodami,

– uruchamia sieci komputerowe,

– naprawia sprzęt elektroniczny.

Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie:

– w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych,

– w serwisach urządzeń elektronicznych,

– jako pracownik technicznego dozoru nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach,

– jako instalator nowo zakupionej aparatury pomiarowo – kontrolnej,

– może prowadzić własną działalność gospodarczą.