Powiat Leżajski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące nr 1 - Biologiczno - chemiczna
Nazwa oddziału

 Biologiczno - chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

Klasa biologiczno-chemiczna jest przewidziana dla uczniów, którzy są zainteresowani biologią i chemią na poziomie rozszerzonym oraz zamierzają w przyszłości studiować na kierunkach związanych ze szczegółową znajomością wymienionych przedmiotów.

Jeśli lubisz wyzwania intelektualne, czujesz w sobie powołanie badacza zjawisk przyrodniczych, a przede wszystkim chcesz być dobrze przygotowanym do matury i studiów, powinieneś zdecydować się na tę klasę.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Jagiellońskim, oraz z Instytutem Badawczym w Lublinie uczniowie uczestniczą w wykładach i laboratoriach.

Działające koła biologiczne i chemiczne pozwalają pogłębiać wiedzę zdobytą w trakcie lekcji, a sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach najlepiej świadczą o wysokim poziomie nauczania.

Przyszłe kierunki studiów: medycyna, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, kosmetologia, biologia, chemia, biotechnologia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria, zootechnika, psychologia zwierząt, fizjoterapia, pielęgniarstwo, bioinżynieria molekularna, mikrobiologia, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, genetyka i biologia eksperymentalna, leśnictwo, gospodarka wodna, ochrona środowiska.

Przedmioty dodatkowe: język obcy specjalistyczny

http://www.zslchrobry.lezajsk.pl/klasa-biologiczno-chemiczna/