Powiat Leżajski
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk
Telefon
17 240 61 07
Fax
17 240 61 08
E-mail
Strona www
Dyrektor
Halina Samko
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • ZST-Technik informatyk
 • ZST-Technik informatyk
 • Technik Mechanik (Spec.: Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Cad/Cam)
 • Technik Robotyk
 • Technik Mechanik (Spec.: Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Cad/Cam)
 • Technik Robotyk
 • Technik Robotyk
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Cukiernik
 • Cukiernik
 • Spawacz
 • Spawacz-robot spawalniczy
 • Technik hotelarstwa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik hotelarstwa
 • Spawacza
 • Technik elektronik
 • Technik elektronik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik handlowiec
 • Technik handlowiec
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
Opis

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku kształci uczniów w technikum oraz branżowej szkole I stopnia. Bogata oferta edukacyjna szkoły dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. Bardzo dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt, maszyny pozwalają kształcić na wysokim poziomie, zgodnie z wymaganiami pracodawców. Szkoła przygotowuje uczniów do studiów, do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez zapoznanie uczniów z rzeczywistym środowiskiem pracy w nauczanym zawodzie, praktykom u pracodawców. Rozwija zainteresowania i pasje oraz przedsiębiorcze i odpowiedzialne postawy.

Nasze mocne strony:

 • ·         jesteśmy jedną z największych szkół technicznych na Podkarpaciu;
 • ·         oferujmy nowoczesną, profesjonalną i stale rozwijaną bazę dydaktyczną;
 • ·         wsparcie edukacyjne zapewniają nam największe firmy w regionie;
 • ·         przygotowujemy do wykonywania zawodu – nasi uczniowie są gotowi do podjęcia pracy już po technikum lub branżowej szkole I stopnia;
 • ·         pozyskujemy fundusze ze środków unijnych oraz fundacji wspierających szkolnictwo zawodowe;
 • ·         dbamy o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych naszych uczniów poprzez zajęcia specjalizujące, staże zawodowe, praktyki zawodowe, współpracę z pracodawcami;
 • ·         rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: cyfrowe, językowe, w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności.

Technikum:

Nauka w technikum trwa obecnie pięć lat. W jej trakcie uczeń jest przygotowywany do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Istotną rolę odgrywa kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne). W ciągu pięciu lat uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji, a po ich zdaniu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na każdym kierunku nauczane są dwa języki obce, obowiązkowo język angielski. Szkoła przywiązuje dużą wagę do nauki języka angielskiego zawodowego, niezbędnego do funkcjonowania na rynku pracy w określonych branżach. Kładzie również nacisk na rozwój na rozwój kompetencji kluczowych, znajomość przepisów BHP oraz kultury pracy.

Uczniowie mają możliwość  uzyskania dodatkowych kwalifikacji uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych w szkole.

Po ukończeniu technikum uczeń może wybrać studia na wyższych lub rozpocząć pracę. Może też łączyć pracę zawodową ze studiami.

Oferta
w przygotowaniu
Historia
Kontakty zagraniczne

Szkoła brała udział w:

 • ·         projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Erasmus+, praktyki w Grecji oraz praktyki we Włoszech;
 • ·         projektach wymiany młodzieży w celu integracji polskiej i niemieckiej młodzieży współfinansowanych przez polsko – niemiecką Fundację Współpracy Młodzieży;
 • ·         projekcie "Mobilitaetsagentur” – mobilność zawodowa;

 

Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z firmami:

 • ·         MTU Aero Engines;
 • ·         BorgWarner;
 • ·         RSTECHNOLOGY;
 • ·         B&P Engineerig;
 • ·         Superior Industries;
 • ·         Ideo;
 • ·         Poltino;
 • ·         Toni Alutec;
Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych to m.in. laureaci:

 • ·         Ogólnopolskiego konkursu GEEK;
 • ·         Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • ·         Konkursu “Od pomysłu do przemysłu”;
 • ·         Konkursu Pix Programming Challenge PL;
 • ·         Olimpiady Wiedzy o Mediach;
 • ·         Konkursu “Mój zawód - moja przyszłość”;
 • ·         Podkarpackiego Konkursu Matematycznego;
 • ·         Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych;
 • ·         Skawińskiego Turnieju Mechatronicznego;
 • ·         Konkursu CyberSkiller Challenge;
 • ·         Konkursu CodeQuest;
 • ·         Konkursu Młodych Inżynierów;
 • ·         Ogólnopolskiego konkursu “Matematyka w technice dla technika”;

 

Uczniowie naszej szkoły to również stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych.

W 2020, 2021 i 2022 r. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku otrzymał brązową tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników, organizowanego przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy”.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła proponuje uczniom rozwój wiedzy oraz zainteresowań poprzez udział w:

 • ·         Kółku Projektów 3D;
 • ·         Kółku ARDUINO;
 • ·         Kółku Miłośników IT;
 • ·         Kółku Nowoczesnych Technologii IT;
 • ·         Szkolnym Kole Robotyka i Automatyka;
 • ·         Kółku Motoryzacyjnym;
 • ·         Szkolnych Kołach Sportowych;
 • ·         Klubie Miłośników Lwowa;
 • ·         Zespole Pieśni i Tańca “Ziemia Leżajska”;
 • ·         “Art Klubie”;
 • ·         Szkolnym Kole Strzeleckim;
 • ·         Szkolnym Klubie Wolontariatu;
 • ·         Kółku Fotograficznym “Reporter”;
 • ·         Klubie Przyjaciół Biblioteki;
 • ·         Szkolnym Kole Teatralnym;
 • ·         zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego;