Płońsk
Technikum
Technikum nr 2 - 1TH technik handlowiec
Nazwa oddziału

 1TH technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik handlowiec

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych nauczy się:

 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • identyfikować bariery występujące w handlu,
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,
 • organizować i prowadzić działania reklamowe,
 • określać zasady i formy marketingu,
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • określać koszty działalności handlowej.

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.

Do podstawowych obowiązków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić działania, w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, oraz analizy kosztów handlowych.

Technik handlowiec to zawód dla osób:

 • aktywnych, sprawnie komunikujących się,
 • zrównoważonych emocjonalnie i odpornych psychicznie,
 • mających dobrą prezencję,
 • mających poczucie estetyki,
 • uczciwych,
 • potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji.