Płońsk
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1H/J (grupa językowa)
Nazwa oddziału

 1H/J (grupa językowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

 Język polski

Opis

Klasa językowo-humanistyczna

Tygodniowy wymiar godzin nauczania wybranych przedmiotów:

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVRazem
język angielski445512/6
język obcy (drugi)44448/8
geografia24424/8
 • Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z dwóch wybranych języków obcych na poziomie rozszerzonym (I język obcy – poziom rozszerzony; II język obcy – poziom podstawowy lub rozszerzony).
 • Przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym jest geografia i II język obcy.
 • Dodatkowo organizowane są zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego (część pisemna i ustna).
 • Uczniowie klasy językowej uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach językowych prowadzonych przez native-speakerów.
 • Tradycją są także wyjazdy do teatrów na spektakle w języku angielskim.
 • W naszej szkole od kliku lat chętni uczniowie przystępują do konkursów z języka angielskiego, zarówno zewnętrznych jak i wewnątrzszkolnych, z niemałymi sukcesami.
 • Szkoła jest wyposażona w tablice interaktywne, dzięki czemu część zajęć jest prowadzona z ich wykorzystaniem.
 • Uczniowie klasy językowej zawsze osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z języków obcych wybieranych jako przedmioty obowiązkowe oraz dodatkowe (poziom rozszerzony).
 • Absolwenci klasy językowej mogą kontynuować naukę na kierunkach filologicznych, na przykład filologie obce, filologia – translatoryka, neofilologia , lingwistyka stosowana i kierunki pokrewne.