Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - NB – HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

 NB – HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język angielski

Opis

Wybierając klasę humanistyczną – będziesz mógł(a)  realizować 2 lub 3 rozszerzenia (w tym obowiązkowo język polski) zgodnie z indywidualną ścieżką kształcenia. W ramach tego bloku możliwy będzie wybór rozszerzeń spośród takich przedmiotów jak: historia, wos, geografia oraz język angielski, realizowanych w grupach międzyoddziałowych. Warianty rozszerzeń umożliwią przygotowanie do podjęcia szeroko pojętych studiów humanistycznych, m.in.: dziennikarskich, prawniczych, językowych (filologicznych), pedagogicznych. Dodatkowo jeden przedmiot autorski np.: edytorstwo, podstawy dziennikarstwa lub edukacja obywatelska (we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Warianty  rozszerzeń:
   I –  język polski, historia, wos, język angielski  
   II – język polski, geografia, wos, język angielski