Płońsk
Technikum
Technikum w Raciążu - 1 Th
Nazwa oddziału

 1 Th

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język polski

Opis