Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 1
Adres
dr. Franciszka Witaszka 4, 64-920 Piła
Telefon
67 212-32-15
Fax
67 212-32-15
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alicja Smarz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
  • Publiczne Przedszkole Nr 1
Opis
Publiczne Przedszkole Nr 1 położone jest w centrum miasta. Przedszkole jest placówką 2 – oddziałową.    
W przedszkolu znajdują się dwie sale dydaktyczne oraz jedna sala zabaw. Sale dydaktyczne to pomieszczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone w zabawki, sprzęty i pomoce dydaktyczne. Na terenie przedszkola znajduje się rozległy, bezpieczny plac przeznaczony do zabaw i gier terenowych, wyposażony w bogaty zestaw urządzeń zabawowych oraz ogrodowych. Plac jest zadrzewiony, pełen zieleni, ogrodzony oraz monitorowany. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, dalej uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. Nauczycielki pracują nowoczesnymi, aktywnymi metodami uznawanymi za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka. Pracują zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Efektem ich pracy jest osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który umożliwi mu dobry start w szkole oraz udział w życiu szkolnym. Przedszkole posiada bogaty zestaw programów edukacyjnych, w  tym autorskich, zgodnych z podstawą programową - innowacje pedagogiczne. Prowadzimy szeroki zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym.
W naszym przedszkolu odbywają się dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych wraz z rodzicami. Celem tych spotkań jest wspomaganie dziecka w procesie przygotowania do życia w nowym środowisku poprzez poznanie przedszkola w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, bo razem z mamą, tatą, czy też babcią. Wspólne zabawy dzieci i ich rodziców z nauczycielami i dziećmi uczęszczającymi już do przedszkola przynoszą wymierne korzyści przede wszystkim dzieciom, ich rodzicom i przedszkolu. Uświadamiają dzieciom i rodzicom, że pobyt w przedszkolu jest ciekawą formą działania – zabawy połączonej z nauką i pracą.


Osiągnięcia
Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich, regionalnych, miejskich oraz między-przedszkolnych, w zawodach sportowych, przeglądach zewnętrznych dających dzieciom możliwość prezentacji swoich talentów, umiejętności i wiedzy. Nasi wychowankowie często zajmują wysokie miejsca oraz zdobywają wyróżnienia, co daje dużo satysfakcji zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno - kompensacyjne  realizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Godziny otwarcia od
06:30 do 16:30
Personel

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, logopeda oraz  1 pracownik administracyjny i 6 pracowników obsługi. 


Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte planowane są zawsze po naborze na dany rok szkolny i uczestniczą w nich dzieci nowo przyjęte. Informacja o dniach otwartych podawana jest przy ogłoszeniu wyników naboru oraz na stronie internetowej przedszkola.
Historia
1 października 1966 roku Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i gazu oddało do użytku przedszkole zakładowe pod nazwą Przedszkole Przedsiębiorstwa Nafty i Gazu. W roku 1980 PPNiG przekazało budynek przedszkola Urzędowi Miasta w Pile.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
80 1020 3844 0000 1602 0138 9576
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb rodziców w danym roku szkolnym oraz do możliwości organizacyjnych.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
80 1020 3844 0000 1602 0138 9576
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła, ul. dr. Franciszka Witaszka 4
NIP odbiorcy opłat
7642638073
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika