Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1B BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Nazwa oddziału

 1B BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa dla przyszłych studentów uniwersytetów medycznych oraz kierunków związanych ze służbą zdrowia.


To klasa otwierająca perspektywę studiowania weterynarii, farmacji, dietetyki oraz fizjoterapii.


Zajęcia praktyczne w ramach laboratorium biologiczno-chemicznego.


Terenowe warsztaty biologiczne.


Drugi język do wyboru (włoski, rosyjski, francuski, niemiecki).


Nauka pływania w ramach lekcji WF.


Możliwość rozwijania swoich pasji sportowych, artystycznych, naukowych.