Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSTE - TP1bs - technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 TP1bs - technik spawalnictwa

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania, napawania). W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym. Spawanie to praca wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności. Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji, a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Został on także wykazany jako szczególnie istotny dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Szkolne kształcenie będzie dawało bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania po uzyskaniu pełnoletności uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży, np. instruktora spawalnictwa, mistrza spawalnictwa, technologa spawalnictwa. Ponadto absolwent technikum z tytułem technik spawalnictwa będzie mógł kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżynier spawalnictwa.

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

          w budownictwie przemysłowym,

          przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

          zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

          na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

          jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.