Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - IA OGÓLNA
Nazwa oddziału

 IA OGÓLNA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Język angielski

Opis

KLASA A - OGÓLNA

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:
- historia,
- język polski,
- język angielski. 

Nauka języków obcych w klasie ogólnej odbywa się w następujący sposób:
1) język angielski (kontynuacja),
2) drugi język do wyboru: język niemiecki (poziom podstawowy) lub język włoski (poziom podstawowy).

Humanistyczne rozszerzenia z języka polskiego i historii oraz języka angielskiego zapewniają bardzo dobre przygotowanie do matury, podjęcie nauki na studiach wyższych. Możesz podjąć studia na kierunkach filologicznych, historii, prawie, politologii, stosunkach międzynarodowych, socjologii, dziennikarstwie i wielu innych. W ramach tego profilu oferujemy również dla chętnych warsztaty humanistyczne, dziennikarskie i filmowe oraz szeroką ofertą artystyczną.