Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE - SW1 - wielozawodowa ( cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, tapicer)
Nazwa oddziału

 SW1 - wielozawodowa ( cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, tapicer)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

CIEŚLA (stolarz budowlany) pracuje w budownictwie i do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji deskowań i stemplowań,konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. W pracy wykorzystuje odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie,śruby, klamry, pierścienie, jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), za pomocą których scala przygotowany materiał. Doskonałe opanowanie różnych sposobów łączenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykręcanie itp.) to bardzo istotna umiejętność w zawodzie cieśli. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędna jest wiedza z zakresu właściwości różnych gatunków drewna, gdyż dzięki niej określa przydatność drewna do wykonywania różnorodnych konstrukcji (np. inne cechy ma mieć drewno użyte do deskowania form betonowych, inne murarskich a jeszcze inne do więźby dachowej). Wykwalifikowany cieśla powinien znać się na środkach chemicznych (środki grzybobójcze, owadobójcze i uodparniające na ogień oraz przeciwdziałające przyczepności betonu do drewna) stosowanych do impregnacji drewna, które wykorzystuje do powlekania powierzchni drewna.Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn), ponieważ trzeba wtedy poddawać drewno  obróbce plastycznej. Współcześnie cieśla musi znać się na różnych systemach deskowań, również na takich, gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe. Do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych. Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy, na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach atmosferycznych, a także na zapleczu budowy i w pomieszczeniach zamkniętych. Pracę wykonuje się też w wykopach lub na wysokościach. Cieśla wykonuje również konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach, drewniane konstrukcje inżynierskie, mosty, wieże itp.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
- Wykonywanie robót ciesielskich.

DEKARZ. Podstawowe zadania dekarza to wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich (montowanie rynien i rur spustowych),montaż okien połaciowych, wyłazów i świetlików dachowych.Osobę pracującą w zawodzie dekarza powinna cechować: sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. Dekarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, techniczne, a także współpracy w zespole. Dekarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dekarz pracuje w systemie pracy ośmiogodzinnym, który może być wydłużony w zależności od: terminów umów, względów technologicznych bądź warunków atmosferycznych. Dekarz pracuje zazwyczaj w zespole oraz z innymi pracownikami budowlanymi np. murarzami.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
- Wykonywanie robót dekarskich.

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH może wykonywać prace związane z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może także wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w zespole. Praca w zawodzie monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach.Monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
- Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.


MURARZ- TYNKARZ zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Murarza-tynkarza winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

STOLARZ wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się m.in.: meble,okna, drzwi, schody, okładziny ścienne itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach, na lokalnym i regionalnych rynkach pracy. Stolarz może prowadzić również własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
- Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

TAPICER zajmuje się głównie tapicerowaniem mebli oraz ich naprawą i renowacją, tapicerowaniem niektórych części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerowaniem sprzętu medycznego i innych specjalistycznych wyrobów tapicerowanych zgodnych z zamówieniem. Tapicer wykonuje również prace dekoratorskie związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), urządzaniem salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), dekoracjami witryn wystawowych, dekoracjami okolicznościowymi. Tapicer wykonuje także naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji. Zajmuje się również renowacją i rekonstrukcją wyrobów tapicerowanych.Zadania zawodowe tapicer wykonuje przy pomocy maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i przyborów tapicerskich, wykorzystując różnorodne surowce, materiały i półfabrykaty tapicerskie.Tapicer może pracować w zakładach produkcyjnych, w salonach meblowych, jako doradca i sprzedawca, w muzeach, jako renowator mebli
tapicerowanych, w biurach projektowych zajmujących się dekoracją wnętrz. Może również założyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie naprawy, renowacji i produkcji oraz sprzedaży mebli tapicerowanych i materiałów do ich produkcji. Zatrudnienie może znaleźćna lokalnym i regionalnych rynkach pracy.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
- Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.