Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSP - Technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Technik weterynarii

Liczba miejsc

 21

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

 • Teoria w pracowniach szkolnych
 • Kształcenie praktyczne w lecznicach weterynaryjnych pod okiem specjalistów
 • Opieka i leczenie zwierząt
 • Chów,  hodowla i inseminacja zwierząt
 • Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie chorób zwierząt

Absolwent po ukończeniu szkoły może:

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych  (weterynaria)
 • Asystować przy zabiegach chirurgicznych
 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie
 • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora