Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP - klasa wojskowa
Nazwa oddziału

 klasa wojskowa

Liczba miejsc

 36

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

- Patronat Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu

·   - Przysposobienie wojskowe

- Obozy specjalistyczne ze szkolenia wojskowego i    zarządzania kryzysowego

·    -Techniki walki wręcz

·    - Zajęcia na strzelnicy

·    - Certyfikat gotowości do służby wojskowej dla najlepszych

·      - Zielone umundurowanie