Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSU - 1 tc1 technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

 1 tc1 technik przemysłu mody

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

technik przemysłu mody

 

„Ludzie najpierw naśladują. Później zauważają, że tracą na tym podobieństwie i chcą eksponować swoją indywidualność.”

 

Produkcja odzieży odradza się w Polsce. Na rynku pracy poszukiwany jest specjalista, który z zaangażowaniem i fachowością uszyje odzież na miarę, wykona modele odzieży zgodnie z projektem plastycznym oraz zorganizuje proces wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Podejmując naukę w zawodzie technik przemysłu mody uczeń pozna tajniki branży modowej:

·         zdobędzie wiedzę z zakresu:

-          użycia oprogramowania do wirtualnego projektowania odzieży,

-          organizacji profesjonalnych pokazów mody,

-          procesów promocji i marketingu w ujęciu różnych gałęzi przemysłu mody,

 

·         zgłębi zagadnienia:

-          konstrukcji i modelowania form odzieży,

-          wykonywania wyrobów odzieżowych,

-          obsługi profesjonalnego parku maszynowego.

Zagadnienia te są potrzebne aby zostać specjalistą w dziedzinie:

·         projektowania i stylizacji ubioru,

·         wykonywania usług krawieckich i prowadzenia własnego studia mody,

·         organizowania i nadzorowania procesu wytwarzania odzieży                             w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwent w zawodzie technik przemysłu mody zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami potrafi: konstruować i modelować form różnych asortymentów dla wszystkich grup wiekowych i typów sylwetek; korygować wady postawy poprzez dobór fasonu, koloru, deseniu i faktury; zorganizować i obsłużyć stanowisko pracy własnej oraz zespołu pracowników; zorganizować i nadzorować produkcję odzieży w poszczególnych działach produkcyjnych; obsłużyć programy komputerowe wspomagające produkcję odzieży.

Absolwent w zawodzie technik przemysłu mody będzie mógł podjąć pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach na stanowiskach: kierownik produkcji, pracownik działu przygotowania produkcji, konstruktor odzieży, główny technolog. Może również  prowadzić własną działalność związaną  z produkcją odzieży-studio mody.