Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
Adres
al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 735 62 31
Fax
62 735 77 09
E-mail
Strona www
Dyrektor
s.mgr Renata Hałapacz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek
Opis

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im.Piątki Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od 2002 r. Jest publiczną szkołą katolicką prowadzoną przez Siostry Salezjanki - nie ma czesnego

Atuty szkoły:

 • jednozmianowość przez cały czas trwania nauki
 • małe klasy maks. 25 osób
 • bogata oferta edukacyjna
 • wysoki poziom nauczania
 • rodzinna atmosfera
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

W wychowaniu młodzieży, które jest jednym z priorytetów, kierujemy się systemem wychowawczym Księdza Bosko opartym na trzech filarach, którymi są:

• rozum

• religia

• miłość

Nasze liceum to niewielka społeczność. Wychowawcy znają każdego ucznia i wszyscy uczniowie znają się nawzajem, co ułatwia życzliwe odnoszenie się do siebie oraz uniknięcie anonimowości. Tworzymy wspólnotę uczniów, rodziców i nauczycieli. Razem troszczymy się o ducha rodzinnego, życzliwość, szacunek, klimat pracowitości, optymizm i radość. Naszym celem jest wychowanie młodzieży zgodne z myślą św. Jana Bosko na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią: pracownie multimedialne z tablicą interaktywną, pracownia komputerowa z dostępem do internetu, pracownie przedmiotowe i językowe wyposażone w projektory multimedialne, biblioteka wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, sala teatralna, sala gimnastyczna, stołówka.

Do dyspozycji uczniów jest również kawiarenka licealisty, pokój cichej pracy i sklepik. W ramach lekcji wychowania fizycznego nasi uczniowie mogą wybrać różne zajęcia rekreacyjne.

Szkoła nie posiada internatu, ale uczniowie spoza Ostrowa Wielkopolskiego korzystają z możliwości zakwaterowania w bursie szkolnej prowadzonej przez powiat ostrowski. strona internetowa szkoły


Oferta
Dojazd
Nasza szkoła jest usytuowana w pobliżu centrum miasta, przy drodze krajowej nr 25 ( Kalisz - Wrocław ), szkoła dysponuje własnym parkingiem. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki autobusowe MZK ( autobusy linii C, 5, 5B, 9, 10, 11, 14, 21, 25), stąd dojazd do szkoły jest dogodny. Położenie Ostrowa Wielkopolskiego na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych - drogowych i kolejowych ułatwia dojazd uczniom spoza miasta (w niewielkiej odległości od szkoły znajdują się dworzec PKP i PKS).
Historia
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim powstało 01 września 2002 r. W 2015 r. szkoła otrzymała imię Piątki Poznańskiej, a 24 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste nadanie Sztandaru. Liceum nawiązuje do tradycji szkół humanistycznych, pragnących kształcić wszechstronnie, tak, aby nasi absolwenci potrafili swobodnie poruszać się w obszarze kultury europejskiej. Od początku istnienia naszego liceum listę przedmiotów obowiązujących w szkole wzbogaca nauczanie elementów filozofii i łaciny. W 2005 roku pierwsi uczniowie naszego LO podeszli do egzaminu maturalnego. Wszyscy zdali zarówno egzaminy ustne jak i pisemne na obu poziomach. Do chwili obecnej nasza szkoła może się pochwalić wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego - jesteśmy z tego faktu dumni.
Koła zainteresowań

W ramach zajęć pozalekcyjnych duży nacisk kładzie się na zajęcia poszerzające wiedzę (praca z uczniem zdolnym, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze) oraz na przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego poprzez:

 • liczne warsztaty i konsultacje maturalne.
 • koła przedmiotowe
 • koła artystyczne - akademia z paletą, koło wokalne i chór szkolny
 • zajęcia sportowe
 • koła języków obcych: hiszpański, włoski, łaciński
Kontakty zagraniczne
W ostatnim czasie, w ramach programu COMENIUS, nasze liceum nawiązało kontakt ze szkołą salezjańską Colegio De San Paulino de Nola w Barakaldo (blisko Bilbao, Hiszpania). Celem naszej współpracy było wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli oraz wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi szkołami poprzez realizację wspólnego projektu. Temat wspólnego projektu to DIFFERENT ROOTS, SAME LANGUAGE. Wspólny projekt dotyczył następujących tematów: historii, geografii, sportów i filozofii/antropologii. Uczniowie trzykrotnie wyjeżdżali do Baracaldo i przyjmowali gości w Ostrowie. Do dziś utrzymują kontakt z młodzieżą z Hiszpanii, prowadzimy wspólnego bloga. Uczniowie naszego liceum uczestniczą w wyjazdach (także wakacyjnych) do takich krajów jak: Wielka Brytania, Włochy, Francja, Chorwacja czy Hiszpania, co pozwala na doskonalenie znajomości języka oraz pogłębianie wiedzy o kulturze krajów Europy.
Osiągnięcia

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” nadała Liceum Ogólnokształcącemu Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”. Szkoła znalazła się wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015. Zajęliśmy 11 miejsce w Wielkopolsce oraz 1 miejsce w Ostrowie Wielkopolskim spośród wszystkich liceów.

W 2019 r. ponownie uzyskaliśmy srebrną tarczę oraz drugie miejsce wśród liceów w Ostrowie a w 2020 kolejną brązową.

Kryteria wzięte pod uwagę to: 1) matura- przedmioty obowiązkowe 2) matura- przedmioty dodatkowe 3) sukcesy w olimpiadach 4) opinia akademicka W gronie naszych absolwentów i uczniów mamy stypendystów Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawanego za najlepsze osiągnięcia w nauce. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych zajmując wysokie lokaty, zdobywając wyróżnienia, bądź awansując do etapów wojewódzkich konkursów. Można tu wymienić: Olimpiadę Języka Angielskiego, Olimpiadę Języka Niemieckiego, Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Biologiczną, Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy, Powiatowy Konkurs Matematyczny "MATLIGA", Regionalne Zawody Chemiczne, "Poetyckie Listopady", Konkurs Poetycki "NUTA SERCA", Powiatowy Konkurs Geograficzny, Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej, Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Deutsch ist in", "Deutsch-Experte", Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty Ostrowskiego, Konkurs Literacko- Filozoficzny, Konkurs na plakat dydaktyczny "Energia przyszłości", Konkurs Recytatorski POETRY COMPETITION, Powiatowy konkurs literacki "Walentynkowy wiersz miłosny", Konkurs poetycki ,,Walentynki w wierszu", Konkurs Poetycki im. Fryderyka Chopina, Konkurs literacki Turniej Opowiadań, Konkurs Dziennikarski, Konkurs Poetycki "Codzienność zapisana w wierszu", Międzyszkolny konkurs "Ostrów Wielkopolski w poezji, fotografii i rysunku", Konkurs rzeźbiarsko- ceramiczny zorganizowany w pracowni artystycznej "Unikat", konkurs fotograficzny i literacki "Przydrożne krzyże i kapliczki w mojej okolicy" zorganizowany w ramach Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej . Uzyskaliśmy też wysokie lokaty w zawodach lekkoatletycznych i pływackich.


Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie w ramach pogłębiania wiedzy mają dodatkowe zajęcia wpisane w siatkę godzin:

- dodatkowa godzina matematyki,

- zajęcia z elementów filozofii,

- godzina zajęć do wyboru:

 • warsztaty biologiczne
 • grafika komputerowa
 • zajęcia wokalno - muzyczne
Drzwi otwarte

- 6 marca - piątek - godz. 12.00 - 16.00  (o 12.00   VII konferencja z absolwentami  liceum)

- 7 marca - sobota - godz. 10.00 - 13.00