Powiat Ostrowski
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 36 44/77
Technik weterynarii/ technik rolnik/ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 36 44/77
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 32 7/20
rolnik/mechanik 32 7/20
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 199/433
IA OGÓLNA 34 61/258
IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 34 47/167
I C, D MATEMATYCZNO-FIZYCZNA 68 63/165
IE MATEMATYCZNO - ARCHITEKTONICZNA 34 28/111
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 170 104/393
matematyczno-fizyczny 34 2/67
biologiczno-chemiczny 34 33/142
językowy 34 25/116
biologiczno-geograficzny 34 8/92
ogólny 34 36/200
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 170 174/463
1Ag-MATEMATYCZNA SGH 17 14/109
1Ag-MATEMATYCZNA SGH 17 12/55
1Bg-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 34 90/175
1Cg-SPORTOWA 34 32/115
1Dg-TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA 34 9/101
1Eg-HUMANISTYCZNA 34 17/115
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 169/431
I A HUMANISTYCZNO-FILMOWY 34 24/129
I B HUMANISTYCZNO-BIOLOGICZNY 34 45/143
I C JĘZYKOWY 51 54/164
I D MATEMATYCZNY z biznesem i grafiką komputerową 17 13/94
I E OGÓLNY 34 33/202
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 76 79/116
klasa mundurowa 58 68/95
klasa ogólna oraz animator fitness 18 11/32
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 130/292
I a TE/G - księgowość 34 24/84
I b TE/G - prawno-policyjna 34 37/101
I TL/TS - G - technik logistyk/spedytor 51 58/173
I TH/G - technik handlowiec 17 11/67
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0 0/9
I BS/G - sprzedawca 0 0/2
I BS/G - magazynier logistyk 0 0/8
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 92 95/122
1a 36 42/54
1b 36 19/33
1c1 10 7/11
1c2 10 27/60
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 144 110/224
1ta 36 31/85
1tb1 18 9/44
tb2 18 5/25
1tc1 18 21/70
1tc2 18 17/48
1td1 18 9/29
1td2 18 18/71
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 108 94/233
AG1a 18 17/87
AG1b 18 16/78
B1 36 34/107
ET1a 18 0/37
ET1b 18 27/57
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 64 49/95
W1 32 25/55
MZ1 32 24/57
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 204 265/387
Technik ELEKTRONIK 34 24/146
Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 17 19/114
Technik GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 17 33/155
Technik INFORMATYK 68 117/249
Technik MECHATRONIK 68 72/202
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 68 76/177
TG1a - technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanik 34 40/107
TG1b - technik elektryk, technik pojazdów samochodowych 34 36/117
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 112 119/201
BG1a - mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy 28 40/91
BG1b - elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy 28 29/70
BG1c - operator obrabiarek skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń 28 19/69
BG1d - elektryk, ślusarz 28 31/68
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 125 15/61
TURYSTYCZNY 25 3/21
BIOLOGICZNO- CHEMICZNY 25 4/22
MEDYCZNY 25 3/18
MATEMATYCZNO- FIZYCZNY 25 3/18
JĘZYKOWY 25 2/18
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej ul.Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 150 18/73
1a ogólna 30 8/27
1b psychologiczno-pedagogiczna 30 9/37
1c matematyczno-logistyczna 30 0/6
1d biologiczno-chemiczna 30 0/9
1e lingwistyczno-geograficzna 30 1/14