Powiat Ostrowski
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
Technik weterynarii/ technik rolnik/ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
rolnik/mechanik
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
IA OGÓLNA
IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
I C, D MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
IE MATEMATYCZNO - ARCHITEKTONICZNA
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski
matematyczno-fizyczny
biologiczno-chemiczny
językowy
biologiczno-geograficzny
ogólny
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski
1Ag-MATEMATYCZNA SGH
1Ag-MATEMATYCZNA SGH
1Bg-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
1Cg-SPORTOWA
1Dg-TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA
1Eg-HUMANISTYCZNA
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
I A HUMANISTYCZNO-FILMOWY
I B HUMANISTYCZNO-BIOLOGICZNY
I C JĘZYKOWY
I D MATEMATYCZNY z biznesem i grafiką komputerową
I E OGÓLNY
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
klasa mundurowa
klasa ogólna oraz animator fitness
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
I a TE/G - księgowość
I b TE/G - prawno-policyjna
I TL/TS - G - technik logistyk/spedytor
I TH/G - technik handlowiec
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
I BS/G - sprzedawca
I BS/G - magazynier logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1a
1b
1c1
1c2
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1ta
1tb1
tb2
1tc1
1tc2
1td1
1td2
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
AG1a
AG1b
B1
ET1a
ET1b
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
W1
MZ1
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Technik ELEKTRONIK
Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Technik GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Technik INFORMATYK
Technik MECHATRONIK
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
TG1a - technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanik
TG1b - technik elektryk, technik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
BG1a - mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy
BG1b - elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy
BG1c - operator obrabiarek skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń
BG1d - elektryk, ślusarz
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
TURYSTYCZNY
BIOLOGICZNO- CHEMICZNY
MEDYCZNY
MATEMATYCZNO- FIZYCZNY
JĘZYKOWY
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej ul.Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1a ogólna
1b psychologiczno-pedagogiczna
1c matematyczno-logistyczna
1d biologiczno-chemiczna
1e lingwistyczno-geograficzna