Powiat Ostrowski
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 31 0/0
Technik weterynarii/ technik rolnik/ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 31 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 0 0/0
rolnik/mechanik 0 0/0
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 35 0/0
IA OGÓLNA 9 0/0
IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 6 0/0
I C, D MATEMATYCZNO-FIZYCZNA 7 0/0
IE MATEMATYCZNO - ARCHITEKTONICZNA 13 0/0
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 68 0/0
matematyczno-fizyczny 0 0/0
biologiczno-chemiczny 30 0/0
językowy 14 0/0
biologiczno-geograficzny 23 0/0
ogólny 1 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 63 0/0
1Ag-MATEMATYCZNA SGH 1 0/0
1Ag-MATEMATYCZNA SGH 6 0/0
1Bg-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 8 0/0
1Cg-SPORTOWA 3 0/0
1Dg-TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA 24 0/0
1Eg-HUMANISTYCZNA 21 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 26 0/0
I A HUMANISTYCZNO-FILMOWY 12 0/0
I B HUMANISTYCZNO-BIOLOGICZNY 3 0/0
I C JĘZYKOWY 4 0/0
I D MATEMATYCZNY z biznesem i grafiką komputerową 5 0/0
I E OGÓLNY 2 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 25 0/0
klasa mundurowa 11 0/0
klasa ogólna oraz animator fitness 14 0/0
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 16 0/0
I a TE/G - księgowość 3 0/0
I b TE/G - prawno-policyjna 6 0/0
I TL/TS - G - technik logistyk/spedytor 2 0/0
I TH/G - technik handlowiec 5 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0 0/0
I BS/G - sprzedawca 0 0/0
I BS/G - magazynier logistyk 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 11 0/0
1a 4 0/0
1b 3 0/0
1c1 2 0/0
1c2 2 0/0
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 15 0/0
1ta 2 0/0
1tb1 8 0/0
tb2 0 0/0
1tc1 0 0/0
1tc2 2 0/0
1td1 1 0/0
1td2 2 0/0
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 23 0/0
AG1a 6 0/0
AG1b 4 0/0
B1 6 0/0
ET1a 0 0/0
ET1b 7 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 21 0/0
W1 10 0/0
MZ1 11 0/0
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 19 0/0
Technik ELEKTRONIK 3 0/0
Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 2 0/0
Technik GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 3 0/0
Technik INFORMATYK 3 0/0
Technik MECHATRONIK 8 0/0
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 7 0/0
TG1a - technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanik 3 0/0
TG1b - technik elektryk, technik pojazdów samochodowych 4 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 12 0/0
BG1a - mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy 2 0/0
BG1b - elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy 3 0/0
BG1c - operator obrabiarek skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń 5 0/0
BG1d - elektryk, ślusarz 2 0/0
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 110 0/0
TURYSTYCZNY 21 0/0
BIOLOGICZNO- CHEMICZNY 21 0/0
MEDYCZNY 22 0/0
MATEMATYCZNO- FIZYCZNY 22 0/0
JĘZYKOWY 24 0/0
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej ul.Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 134 0/0
1a ogólna 22 0/0
1b psychologiczno-pedagogiczna 22 0/0
1c matematyczno-logistyczna 30 0/0
1d biologiczno-chemiczna 30 0/0
1e lingwistyczno-geograficzna 30 0/0