Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Mechanik monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO)
Nazwa oddziału

 Mechanik monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Technika
 • Język obcy nowożytny

Opis

Mechanik - monter maszyn i urządzeń /klasa patronacka WSO/

Zakład partnerski Wagon Service Ostróda, to jedna z najstarszych firm w kraju specjalizująca się w naprawach oraz budowie nowych wagonów kolejowych. Dynamicznie rozwijający się zakład gwarantuje dla uczniów klasy patronackiej dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, wyprawkę szkolną, upominki okolicznościowe, stypendia, możliwość odbywania zajęć praktycznych w otoczeniu produkcyjnym pod nadzorem doświadczonych fachowców, pierwszeństwo w rekrutacji pracowniczej.


–  Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwie Wagon Service Ostróda oraz szkolnych Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych.
– czas trwania nauki 3 lata


Zadania zawodowe – umiejętności:

 • montaż maszyn i urządzeń;
 • eksploatacja maszyn i urządzeń;
 • wykonywanie zadań z zakresu prac ślusarsko - montażowych.

Mechanik - monter maszyn i urządzeń - przeprowadza  naprawę różnego rodzaju maszyn i urządzeń np. mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych itp. Przeprowadza konserwację maszyn produkcyjnych. Instaluje maszyny na stanowisku roboczym. Wykonuje montaż układów pneumatycznych, hydraulicznych
 i mechanicznych.

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na koniec klasy trzeciej.
  kwalifikacja -
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika mechanika.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa branżowe, krajowe i zagraniczne specjalizujące się w budownictwie, remontach oraz konserwacji maszyn i urządzeń np. obrabiarek
 • własna działalność gospodarcza;
 • zakłady i firmy branży mechanicznej, budowlanej, spożywczej
 • pierwszeństwo w rekrutacji do Wagon Service Ostróda.

 

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW!