Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - GEO - technik geodeta
Nazwa oddziału

 GEO - technik geodeta

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technikowi geodecie dadzą pracę firmy drogowe budujące i utrzymujące drogi i obiekty mostowe, biura projektowe, organy administracji państwowej
i samorządowej, przedsiębiorstwo geodezyjne.

W czasie zajęć praktycznych będziesz dokonywać pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu, sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonywać pomiary obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, rozgraniczenia, podziały i scalenia nieruchomości. Otrzymasz również prawo jazdy kat. B; nauka jazdy jest bezpłatna!