Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - kucharz
Nazwa oddziału

 kucharz

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Technika

Opis

Kucharz

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w restauracjach oraz  punktach usługowych przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie oraz Ochotniczego Hufca Pracy w Ostródzie. 


Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy
o pracę
w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany).


W przypadku grupy powyżej 15 uczniów - możliwość kształcenia praktycznego w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych( bez umowy pracownika młodocianego)

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

kwalifikacja - HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

Co będę umieć?

 • sporządzać różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery
 • sporządzać potrawy dla różnych diet
 • przygotowywać potrawy, napoje i desery podczas przyjęć okolicznościowych
 • porcjować, dekorować i wydawać wyroby kulinarne
 • stosować narzędzia, maszyny i urządzenia przy produkcji wyrobów i półproduktów kulinarnych
 • stosować różne techniki i metody obróbki kulinarnej

 

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę pracować w dużych i małych zakładach żywienia zbiorowego
 • mogę pracować w zespole albo sam
 • mogę założyć swoja firmę
 • mogę kontynuować naukę uzyskując nowe kwalifikacje w tym zawodzieszczegóły oferty na:  www.staszic.ostroda.pl