Ostróda
Technikum
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia, a także z organizacją przyjęć okolicznościowych. Zajęcia odbywać się będą w pracowni gastronomicznej wyposażonej w profesjonalny sprzęt gastronomiczny.  Zajęcia praktyczne realizowane są od wielu lat w restauracjach i hotelach na terenie województwa. Szkoła pisze projekty i zdobywa fundusze w  ramach, których organizuje praktyki  zagraniczne dla młodzieży w kraju i za granicą w hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych. Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w hotelach, restauracjach, kawiarniach, barach, pensjonatach, promach, statkach pasażerskich itp. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych. 

Uczeń zdobywa kwalifikacje:

K1- Przygotowanie i wydawanie dań;

K2-  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.