Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Kim jest?

Organizuje i prowadzi działalność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?  

    K1 – HGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych

    K2 – HGT.08.Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

 Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Planować u kalkulować imprezy i usługi
 • Rezerwować i realizować usługi i imprezy turystyczne
 • Prowadzić informację turystyczną
 • Prowadzić sprzedaż oraz rozliczać imprezy i usługi turystyczne

 

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, środkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Możesz ukończyć kurs pilota wycieczek zagranicznych oraz przewodnika wycieczek.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy turystyki
 2. Marketing usług turystycznych
 3. Obsługa ruchu turystycznego
 4. Geografia turystyczna
 5. Pracownia administracyjno –biurowa
 6. Język obcy – zawodowy
 7. Pracownia informacji turystycznej
 8. Pracownia turystyki
 9. Warsztaty Animator czasu wolnego
 10. Pilot wycieczek
 11. Kurs Barista

 Dodatkowe kwalifikacje:

 1. Kurs - animator czasu wolnego
 2. Kurs - pilot wycieczek
 3. Kurs - barista

Praktyka zawodowa:     

Klasa II- 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie