Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi  gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?                                                                                                      

K1 – HGT. 03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

K2 – HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Rezerwować usługi hotelarskie
 • Obsługiwać gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
 • Utrzymywać czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych
 • Przygotowywać i podawać śniadania
 • Organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych,  a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarsko-gastronomicznych.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe
 2. Organizacja pracy służy pięter
 3. Obsługa konsumenta
 4. Podstawy ekonomii i prawa
 5. Marketing usług hotelarskich
 6. Działalność recepcji
 7. Pracownia administracyjno –biurowa
 8. Pracownia obsługi w hotelarstwie
 9. Pracownia gastronomiczna
  z obsługą konsumenta
 10. Warsztaty obsługi kelnerskiej
 11. Warsztaty baristyczne
 12. Warsztaty barman, Sommelier

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. Kurs - obsługi kelnerskiej
 2. Kurs - baristyczny
 3. Kurs - barman, Sommelier


Praktyka zawodowa:

Klasa  II– 4 tygodnie

Klasa III -4 tygodnie