Ostróda
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 195 66/126
Wielozawodowa 45 14/27
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - klasa patronacka WSO 15 7/13
Operator obrabiarek skrawających 15 0/1
Ślusarz 15 1/6
Mechanik pojazdów samochodowych 15 11/34
Stolarz 15 7/14
Fryzjer 15 9/20
Tapicer (Tapicerstwo jachtowe) 15 0/1
Krawiec (krawiectwo jachtowe) 15 0/0
Kucharz 15 10/17
Sprzedawca 15 7/17
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 30 0/13
Cukiernik 15 0/7
Kucharz 15 0/7
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 75 55/87
A - mechanik pojazdów samochodowych 30 25/43
B - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 15 10/21
D - elektromechanik 15 10/33
F - kucharz 15 10/22
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 30 45/52
Klasa wielozawodowa 30 45/52
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 120 155/199
IgA 30 40/62
IgB 30 34/83
IgC 30 49/79
IgD 30 32/74
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 36 68/109
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 18 45/72
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 18 23/64
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 60 28/72
Klasa wojskowa 30 26/56
Klasa psychologiczno-pedagogiczna 30 2/22
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 90 60/85
Ag politechniczna 30 13/25
Bg humanistyczna 30 30/50
Cg medyczna 30 17/30
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 165 67/141
Technik mechanik /mechanik - monter maszyn i urządzeń/ - klasa patronacka WSO 15 0/8
Technik logistyk 30 25/55
Technik mechanik /programowanie i obsługa obrabiarek CNC/ 15 0/13
Technik elektryk 15 8/21
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 15 1/7
Technik usług fryzjerskich 15 17/22
Technik reklamy 15 10/30
Technik spedytor 15 0/15
Technik architektury krajobrazu 15 5/26
Technik przemysłu mody 15 1/6
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 186 166/309
Technik hotelarstwa 15 17/55
Technik handlowiec 15 2/31
Technik ekonomista 20 31/77
Technik żywienia i usług gastronomicznych 15 16/34
Technik informatyk 20 19/63
Technik analityk 15 11/43
Technik spedytor 20 22/61
Technik eksploatacji portów i terminali - nie będzie prowadzony nabór, likwidacja oddziału w roku 2019/2020 15 0/1
Technik żeglugi śródlądowej 15 3/10
Technik budowy jednostek pływających 16 19/26
Technik organizacji turystyki 20 26/66
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 32 38/53
Tg technik informatyk 32 38/53
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 90 37/71
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 18/39
Technik technologii drewna 30 4/13
Technik hotelarstwa 30 15/38
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 170 128/254
TH - technik hotelarstwa 15 12/47
TG - technik żywienia i uslug gastronomicznych 20 16/34
TI - technik informatyk 30 25/58
TM - technik mechatronik 15 9/38
TPS - technik pojazdów samochodowych 15 13/35
TOR - technik reklamy 15 10/62
TAK - technik architektury krajobrazu 15 12/38
GEO - technik geodeta 15 8/31
TA - technik agrobiznesu 15 9/26
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 15 14/22