Ostróda
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 132 0/0
Wielozawodowa 32 0/0
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - klasa patronacka WSO 8 0/0
Operator obrabiarek skrawających 15 0/0
Ślusarz 14 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 5 0/0
Stolarz 8 0/0
Fryzjer 6 0/0
Tapicer (Tapicerstwo jachtowe) 15 0/0
Krawiec (krawiectwo jachtowe) 15 0/0
Kucharz 6 0/0
Sprzedawca 8 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 30 0/0
Cukiernik 15 0/0
Kucharz 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 17 0/0
A - mechanik pojazdów samochodowych 4 0/0
B - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 5 0/0
D - elektromechanik 4 0/0
F - kucharz 4 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 15 0/0
Klasa wielozawodowa 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 37 0/0
IgA 6 0/0
IgB 9 0/0
IgC 11 0/0
IgD 11 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 8 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 4 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 4 0/0
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 13 0/0
Klasa wojskowa g 13 0/0
Klasa psychologiczno-pedagogiczna 0 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 56 0/0
Ag politechniczna 23 0/0
Bg humanistyczna 3 0/0
Cg medyczna 30 0/0
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 41 0/0
Technik mechanik /mechanik - monter maszyn i urządzeń/ - klasa patronacka WSO 15 0/0
Technik logistyk 7 0/0
Technik mechanik /programowanie i obsługa obrabiarek CNC/ 0 0/0
Technik elektryk 0 0/0
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 0/0
Technik usług fryzjerskich 2 0/0
Technik reklamy 2 0/0
Technik spedytor 0 0/0
Technik architektury krajobrazu 15 0/0
Technik przemysłu mody 0 0/0
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 24 0/0
Technik hotelarstwa 2 0/0
Technik handlowiec 0 0/0
Technik ekonomista 2 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 3 0/0
Technik informatyk 5 0/0
Technik analityk 3 0/0
Technik spedytor 4 0/0
Technik eksploatacji portów i terminali - nie będzie prowadzony nabór, likwidacja oddziału w roku 2019/2020 0 0/0
Technik żeglugi śródlądowej 0 0/0
Technik budowy jednostek pływających 2 0/0
Technik organizacji turystyki 3 0/0
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 6 0/0
Tg technik informatyk 6 0/0
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 35 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 18 0/0
Technik technologii drewna 0 0/0
Technik hotelarstwa 17 0/0
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 50 0/0
TH - technik hotelarstwa 3 0/0
TG - technik żywienia i uslug gastronomicznych 7 0/0
TI - technik informatyk 6 0/0
TM - technik mechatronik 7 0/0
TPS - technik pojazdów samochodowych 2 0/0
TOR - technik reklamy 0 0/0
TAK - technik architektury krajobrazu 4 0/0
GEO - technik geodeta 6 0/0
TA - technik agrobiznesu 9 0/0
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 6 0/0