Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1mg-matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 1mg-matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA (BIZNESOWA)
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język obcy.
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw.
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów ekonomicznych, geograficznych, geoinformatycznych, ochrona środowiska, rachunkowość biznesu.
To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów gospodarczych i politycznych. Umożliwia rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami przyrodniczymi. Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych i matematycznych. Nauczanie odbywa się również poprzez wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły oraz organizowanie spotkań z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznają słownictwo z zakresu języka biznesu, a na dodatkowych zajęciach jak założyć i prowadzić z sukcesem własną firmę.
Organizowane będą spotkania z przedsiębiorcami i finansistami.