Nysa
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach - 1A-językowo-biologiczna
Nazwa oddziału

 1A-językowo-biologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Geografia

Opis

Szkoła, oferująca możliwość uzyskania średniego wykształcenia w  4-letnim okresie nauki.

Od 1 września 2017r. Liceum Chrobry jest częścią Zespołu Szkół w Głuchołazach.

Atuty szkoły to:

 • innowacyjność - prowadzone są klasy, realizujące innowacje oraz autorskie programy nauczania,
 • wysoka jakość pracy,
 • tradycja i doświadczenie,
 • bezpieczeństwo i kameralność,
 • dobra baza lokalowa i dydaktyczna, 
 • zajęć pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • zajęcia fakultatywne dla maturzystów,
 • comiesięczne stypendia za wyniki w nauce

Celem naszego liceum jest wszechstronny rozwój ucznia, ze szczególnym naciskiem na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i umożliwienie wyboru dalszej edukacji na studiach wyższych. Doświadczona kadra pedagogiczna, nowoczesne metody nauczania pozwalają uczniom osiągać dobre wyniki na egzaminie maturalnym i realizować swoje zainteresowania oraz plany edukacyjne. Szkoła dostosowuje metody pracy do możliwości uczniów, dając szanse rozwoju każdemu. Indywidualizacja pracy z uczniami przynosi wymierne efekty nie tylko na poziomie zdawalności egzaminów maturalnych czy osiąganych wyników, ale także odnoszonych sukcesów na poziomie ogólnopolskim zarówno w konkursach przedmiotowych, artystycznych, jak i sportowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami, wspierającymi działania edukacyjne: Starostwem Powiatowym w Nysie, Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Urzędem Miejskim w Głuchołazach, Centrum Kultury w Głuchołazach, Młodzieżową Radą Miejską w Głuchołazach, Centrum Wolontariatu w Głuchołazach,  Klubem Kolarskim KTUKOL,  Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem PTTK, Ogniskiem Artystycznym w Głuchołazach, Kołem Związku Sybiraków w Głuchołazach i wieloma innymi. Uczniowie mogą angażować się w różnorodne działania na rzecz szkoły i środowiska. Strona ZS Głuchołazy Facebook ZS Głuchołazy