Nysa
Technikum
Technikum w Głuchołazach - ZS Głuchołazy - 1 TH- technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1 TH- technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK HOTELARSTWA

zawód, który otwiera wiele drzwi

Co proponujemy?

Zawód Technik hotelarstwa da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i za granicą

Naukę na kierunku technik hotelarstwa w 5-letnim cyklu;

Realizację  rozszerzonego programu z języka angielskiego i geografii;

Naukę przedmiotów zawodowych w części praktycznej i teoretycznej;

Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji

K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Profesjonalne przygotowanie do matury

 

Jakie daje możliwości?

Zdobycia atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu;

Nabycia umiejętności na poziomie europejskim;

Zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;

Poznania kultury i kuchni różnych narodów;

Udziału w olimpiadach branżowych;

Odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie polski;

Skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

Udział w wycieczkach zawodoznawczych;

Kontynuacji nauki w szkołach wyższych, pomaturalnych i policealnych;

Ciekawe perspektywy zatrudnienia w biurach  podróży, punktach informacji turystycznej, wydziałach promocji miasta;

Profesjonalnego prowadzenia własnego biznesu;

  strona internetowa szkoły oferta szkoły Facebook ZSGłuchołazy