Nowy Tomyśl
Przedszkole
Przedszkole Nr 3 "Bajkowe Zacisze"
Adres
3 STYCZNIA 70, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
798 130 409, 798 130 309
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Anna Wojcieszak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Sala grupy integracyjnej "Przyrodnicy"
 • Sala Doświadczania Świata
 • Sala Doświadczania Świata
 • Sala grupy integracyjnej "Ekoludki"
 • Łazienka
 • Sala grupy "Malarze"
 • Sala grupy "Krasnale"
 • Sala grupy "Podróżnicy"
 • Sala grupy "Muzykanci"
 • Szatnia
 • Wejście do Przedszkola
OpisPraktykujemy też model integracji włączającej – uczęszczanie dziecka z niepełnosprawnością  do grupy ogólnodostępnej – jeśli jest to dla niego najlepszą formą edukacji. Dzięki takiej ofercie w naszym przedszkolu dziecko ma możliwość uczęszczania do takiej formy, która najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Dbamy rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Celem nadrzędnym placówki jest przygotowanie dzieci do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego. Założenie to jest realizowane przez pracę, w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, ułożone na podstawie przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości rozwoju dziecka. W ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dzieci uczone są właściwego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i rodzinnym oraz przygotowywane są do wejścia w grupę szkolną (zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi).

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy:

 • Systematyczne wsparcie specjalistów: pedagoga specjalnego,  logopedy, psychoterapeuty
 • Zajęcia grupowe prowadzone różnorodnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci
 • Zajęcia indywidualne (rewalidacyjne) w ramach Edukacji Specjalnej oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia fizjoterapii 

Obejmujemy opieką dzieci z różnymi problemami rozwojowymi:

 • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
 • dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego,
 • dzieci z zaburzeniami zachowania,
 • dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu,
 • dzieci z zespołem Downa,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z zespołem Aspergera.
Godziny otwarcia od
6:30 - 16:30
Historia

Nasze Przedszkole powstało w roku 1975. Było to przedszkole dwuoddziałowe dla 60 dzieci. Te dwa oddziały powstały z sali konferencyjnej znajdującej się przy restauracji „Zacisze” – stąd nazwa Przedszkola. Od 1980 roku rozpoczęła się rozbudowa przedszkola. Co roku przybywał jeden oddział dobudowywany przez zakład opiekuńczy: „Gminną  Spółdzielnię Samopomoc Chłopska”, której prezesem był wówczas Henryk Maćkowiak. Za wkład w rozwój oświaty otrzymał on od przedszkola i dzieci Order Uśmiechu.

 

W 10 lat po otwarciu przedszkola liczyło ono 7 oddziałów i uczęszczało do niego 195 dzieci. W ramach tych 7 oddziałów dwa, przeznaczone dla dzieci 6- letnich, mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. W latach 1988/89 i 1989/90 w przedszkolu funkcjonowało aż 8 oddziałów.

 

Od początku powstania placówki aż do roku 1990 jej dyrektorem była pani Wiesława Spychała, wicedyrektorem była pani Genowefa Maszewska. We wrześniu 1990 roku stanowisko dyrektora objęła pani Barbara Tratwal, natomiast funkcję wicedyrektora pełniła pani Krystyna Baran.

 

Obecnym dyrektorem Przedszkola „Bajkowe Zacisze” jest mgr Anna Wojcieszak, które objęła to stanowisko we wrześniu 1999 roku.To z jej inicjatywy powstał w 2001 roku pierwszy w powiecie nowotomyskim oddział integracyjny. Grupa integracyjna pozwala dzieciom zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczyć się bawić i poznawać siebie nawzajem. W 2015 roku powstała druga grupa integracyjna, umożliwia ona kolejnej grupie dzieci niepełnosprawnych cieszenie się życiem przedszkolaka w gronie rówieśników.

 

Przedszkole stara się cały czas wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Dysponujemy szeroką gamą zajęć dodatkowych, organizujemy liczne wycieczki i wyjazdy, prowadzimy zajęcia terapeutyczne oraz logopedyczne. Staramy się wspierać rozwój wszystkich dzieci w zależności do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz do umiejętnego w niej funkcjonowania. Chcemy wspólnie z rodzicami wychować  odważne, samodzielne i zadowolone przedszkolaki.

Dodatkowe zajęcia

Metody pracy w Przedszkolu "Bajkowe Zacisze"

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Poranny Krąg

Metoda krakowska

Terapia behawioralna

Pedagogika Marii Montessori

Metoda Glena Domana

Odimienna Metoda Nauki Czytania dr Ireny Majchrzak

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

Metoda Integracji Sensorycznej

Muzyka relaksacyjna

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Pedagogika zabawy Klanza

Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Glottodydaktyka

Organ prowadzący
Gmina Nowy Tomyśl
Odbiorca opłat
Gmina Nowy Tomyśl
Adres odbiorcy opłat
ul. Poznańska 33 , 64-300 Nowy Tomyśl
NIP odbiorcy opłat
788-10-17-718
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
135
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe