Malbork
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

Adres
pl.Narutowicza 14, 82-200 Malbork
Telefon
55 647 34 34
Fax
55 647 34 34
E-mail
zsp4@zsp4.malbork.pl
Strona www
http://www.zsp4.malbork.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku jest jedną z największych placówek tego typu w województwie pomorskim. Kształcimy w około dwudziestu profilach i zawodach w trzech typach szkół: liceum, technikum, branżowej szkole I stopnia. Atuty naszej placówki: dogodna lokalizacja w centrum miasta, jesteśmy szkołą mundurową, dobrze przygotowana i doświadczona kadra pedagogiczna, obejmujemy uczniów opieką pedagogów i psychologa, posiadamy najlepszą bazę sportową (pełnowymiarowa hala sportowa, basen, boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala fitness itp.). Dla uczniów klas liceum (policyjna, wojskowa, sportowa) organizujemy interesujące zajęcia przybliżające specyfikę funkcjonowania określonych służb mundurowych oraz coroczne obozy szkoleniowo-obronne. Dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia zapewniamy nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu i możliwość odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w renomowanych na rynku pracy firmach. Posiadamy dwa internaty na 220 miejsc. Umożliwiamy uczniom rozwój talentów i zainteresowań. Osiągamy sukcesy w konkursach i olimpiadach (policyjne, przedmiotowe, zawodowe oraz sportowe). Umożliwiamy realizację staży i praktyk zawodowych za granicą (Niemcy, Wielka Brytania).