Malbork
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Adres
al.Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork
Telefon
55 646-06-30
Fax
55 646-06-31
E-mail
dyrektor@tech3.malbork.pl
Strona www
tech3.malbork.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Szkoła zawodowa powiatu malborskiego na wysokiej lokacie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” (m.in. w zawodach hotelarskich 6 miejsce w Polsce).

W roku 2016, 2017 i 2018 najwyższa lokata w województwie pomorskim ze szkół powiatu malborskiego.

Szkoła jest ośrodkiem, w którym realizuje się  zajęcia w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego uczestnicząc w projekcie „Zdolni z Pomorza”.

Szkoła realizuje projekty unijne w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER związane z wyjazdem młodzieży i nauczycieli na praktyki i staże do Anglii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii (wartość dotychczasowych projektów to ok. 4 mln zł.).

Grono pedagogiczne zaangażowane w rozwój ucznia i szkoły dowodem czego jest uzyskanie n/w wyróżnień:
- finalistka konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018”,
- finaliści i laureaci konkursu wojewódzkiego „Nauczyciel na Medal” - 2018,
- finalista konkursu „Super Dyrektor Szkoły 2014”.

Szkoła posiada n/w certyfikaty:
- „Szkoła zawodowych perspektyw”,
- „Innowacyjna szkoła na rynku pracy”,
- „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”,

- „Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+”.

Innowacje pedagogiczne w ZSP Nr 3:

1.„E-sport i tworzenie gier komputerowych”

Program innowacji pedagogicznej z informatyki „E-sport i tworzenie gier komputerowych” skierowany jest do uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowanie tworzeniem gier komputerowych oraz e-sportem.

Główną przyczyną opracowania innowacji z informatyki jest organizacja zajęć praktycznych w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w obrębie informatyki  poza podstawą programową z  jednoczesnym rozwojem pasji uczniów.

Na zajęciach uczniowie będą samodzielnie wykonywać projekty gier, eksperymentować z nimi, a co za tym idzie rozwijać swoje  zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Z tego też powodu stworzenie programu umożliwi uczniom uczestniczenie w zajęciach, na których wykonywać będą samodzielnie (pod okiem nauczyciela) lub wraz z nauczycielem bardzo ciekawe projekty. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania zadań. Programowanie pobudzi ciekawość i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest informatyka.

2. Elita teatralna

Proponowana innowacja wynika z potrzeb współczesnej szkoły, która dąży do wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju ucznia. Poszerza ona ofertę edukacyjną szkoły i wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów, wzbogaca ich wiedzę i umiejętności z zakresu odbioru sztuki teatralnej.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów . Treści programowe realizowane w ramach zajęć edukacyjnych  wiedza o kulturze, uzupełnione będą różnorodnymi działaniami realizowanymi podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdami na spektakle teatralne.

W czasie realizacji innowacji pogłębiona zostanie współpraca m.in. z Teatrem Dramatycznym
w Elblągu ,Teatrem Muzycznym w Gdyni i Warszawie. Uczestnictwo w zajęciach stworzy młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań teatralnych i pozwoli na lepsze przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
w dorosłym życiu.

3. Program innowacji pedagogicznej „Wiem co jem”

Skierowany jest do uczniów klasy  pierwszej  technikum żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia  pozwolą na uświadomienie uczniom jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ich organizmu ma właściwa dieta i wysiłek fizyczny.

Głównym celem programu jest kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, utrwalanie nawyków zarówno higienicznych, jak i właściwego odżywiania a także potrzeby ruchu. Służą kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych, zachęceniu uczniów do regularnego spożywania pełnowartościowych posiłków a także promocji wśród młodzieży  zasad zdrowego i świadomego komponowania smacznych oraz zdrowych posiłków. Mają na celu utrwalanie nawyków zarówno higienicznych, jak  i właściwego odżywiania a także potrzeby ruchu.

Błędy żywieniowe wynikają z nieświadomości i nieznajomości zasad prawidłowego odżywiania, ale również ignorowania problemu i odsuwania go na dalszy plan. Podobnie destrukcyjnie na organizm wpływa wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem, czy komputerem. Na podstawie zdobytych wiadomości wspólnie z uczniami spróbujemy zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe i przezwyciężyć niechęć do aktywnych form wypoczynku.

4. Poznajmy nasz Zamek

Zajęcia warsztatowe dla uczniów ZSP nr 3 w Malborku.

Projekt ten skierowany jest dla uczniów klas turystycznych i hotelarskich.

Program innowacji zakłada udział uczniów z klas turystycznych i hotelarskich w warsztatach językowych prowadzonych na terenie Muzeum Zamkowego przez nauczycieli języków obcych, którzy posiadają licencje na oprowadzanie grup turystycznych w językach obcych. Pod kierunkiem swoich nauczycieli oraz pracowników Muzeum Zamkowego uczniowie nie tylko na terenie zamku, ale już począwszy od zakupienia biletu, zdobyciu informacji turystycznej na temat zwiedzanego obiektu, lokali gastronomicznych w obiekcie/mieście będą mogli zdobywać niezbędne informacje, które w przyszłości z pewnością wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

Taki sposób przyswajania wiedzy jest atrakcyjny dla uczniów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej głównie na lekcjach będą brać w warsztatach praktycznych podczas „żywych lekcji językowych’’ na terenie zamku.

Sprawne posługiwanie się językiem obcym to możliwość swobodnego podróżowania, komunikacji i nawiązywania kontaktów  z obcokrajowcami, to otwarcie się na dziedzictwo kulturowe innych krajów, a nade wszystko – to atrakcyjność na rynku pracy.